Administració de finques

La tasca de l’Administrador es divideix bàsicament en dues vessants: Ser l’Administrador de les Comunitats de Propietaris, la Propietat Horitzontal; o la gestió d’un patrimoni d’una o vàries persones que destinen al lloguer que també es coneix com Propietat Vertical. Tenim experiència, capacitat, coneixements, personal i les eines suficients per a desenvolupar qualsevol de les dues vessants de l’Administració, sense que com a propietari hagi de tenir cap preocupació.

Propietat horitzontal

Si forma part d’una Comunitat de Veïns i desitja posar en mans d’un professional la seva gestió, ens en farem càrrec de l’administració de la finca, actuant com a Secretari-Administrador i amb la responsabilitat de garantir que es duran a terme tots els acords i decisions que, conjuntament amb el nostre assessorament, prenguin la Junta i el President.

L’orientarem sobre la política d’assegurances més eficient per la finca, les obres i millores necessàries que s’haurien de dur a terme, els ajuts i subvencions que l’Administració facilita...

En definitiva, tot allò que ajudi a millorar la Comunitat de la que en forma part.

Propietat vertical

Si vostè té un immoble sencer, un pis, un local o una oficina per a llogar, a Finques Albalate li gestionem el lloguer del seu immoble, i ens fem càrrec de totes les gestions, pagaments, reparacions... tot allò que sigui necessari per a que vostè únicament s’hagi de preocupar de cobrar els lloguers a final de mes.

L’orientarem sobre l’aplicació de la Llei d’Arrendaments Urbans, les repercussions possibles en cas d’obres i millores, així com l’assegurança més adient per salvaguardar els seus immobles.

en definitiva, tot allò que sigui necessari per a aconseguir el millor rendiment del seu patrimoni immobiliari.